24 Mayıs 2018

İnternet ve Bilgi Çağında Acenteler

İnternet ve Bilgi Çağında Acenteler   Hatırlar mısınız… el yazısı ile düzenlenen sigorta poliçelerini, sonrasında daktilo ile yazılmaya başlayan altı suret poliçeleri… O zamanlar bilgisayar icat […]
24 Mayıs 2018

Kırmızı Başlıklı Kız

Kırmızı Başlıklı Kız   Değerli sigortacılar ülkemizde sigortacılık hızla gelişmekte, yabancı sermeye şirketler yatırımlar yapmakta, ciddi oranlardaki zararlara bile katlanarak, sigortacılık faaliyetlerine devam edebilmek için çalışmaktadır. […]
24 Mayıs 2018

İnternet ve Bilgi Çağında Acenteler

İnternet ve Bilgi Çağında Acenteler   Hatırlar mısınız… el yazısı ile düzenlenen sigorta poliçelerini, sonrasında daktilo ile yazılmaya başlayan altı suret poliçeleri… O zamanlar bilgisayar icat […]
24 Mayıs 2018

Kırmızı Başlıklı Kız

Kırmızı Başlıklı Kız   Değerli sigortacılar ülkemizde sigortacılık hızla gelişmekte, yabancı sermeye şirketler yatırımlar yapmakta, ciddi oranlardaki zararlara bile katlanarak, sigortacılık faaliyetlerine devam edebilmek için çalışmaktadır. […]